TG PARK w Radomiu

Nowoczesny park produkcyjno-magazynowy w Radomiu dostarczaja inwestorom przestrzeń do prowadzenia działalności zabezpieczoną przeciwpożarowo instalacją tryskaczową w naszym wykonaniu.