Instalacje przeciwpożarowe
na najwyższym poziomie

Instalacje przeciwpożarowe
na najwyższym poziomie

Systemy gazowe

Gazowe instalacje gaśnicze mają swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie woda lub jej roztwory mogą spowodować straty porównywalne z działaniem ognia lub nawet większe. Wartością firmy są m.in. dane umieszczone na serwerze, czy w archiwum. W miejscach takich zaleca się stosowanie gaśniczych instalacji gazowych zapewniających skuteczność gaszenia oraz ochronę przed skutkami pożaru.

Gazowe instalacje gaśnicze

Gaszenie mgłą wodną

Rynek zabezpieczeń przeciwpożarowych jest rozwojowy i nie znosi próżni. Stosowane systemy tryskaczowe bardzo często poprzez działanie wody mogą spowodować większe szkody, niż te spowodowane przez ogień. Zastosowanie instalacji gazowych w wielu obiektach wiąże się z zapewnieniem szczelności i zaprojektowaniem takiej instalacji by zabezpieczyła całą kubaturę chronionego pomieszczenia, co może wiązać się z wysokimi kosztami. Bardzo często też system przeciwpożarowy musi być dyskretny lub umiejscowiony w ciasnych pomieszczeniach, oddalonych od pomieszczenia pompowni bardzo daleko. Wszystko to sprawia, że żadne z konwencjonalnych zabezpieczeń nie jest idealne.

gaszenie mgła wodną

Instalacje tryskaczowe

Najbardziej popularnymi Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi są instalacje wodne. Główną grupą takich instalacji są systemy tryskaczowe. W pełni zautomatyzowane, pozwalające na szybkie wykrywanie oraz gaszenie pożaru bezpośrednio w miejscu jego występowania.

Na instalację składają się zintegrowane w sieci przewodów, tryskacze, stanowiska kontrolno-alarmowe, pompownia oraz zbiornik zapasu wody.

systemy tryskaczowe

Systemy hydrantowe

Instalacje hydrantowe składają się głównie z urządzeń zabezpieczających dostawę wody gaśniczej (zbiorniki wodne, instalacje wodociągowe, sieci wodne przemysłowe lub specjalne sieci przeciwpożarowe, itp.) oraz z urządzeń i instalacji dystrybucyjnych (hydranty nadziemne i podziemne, szafki hydrantowe, węże tłoczne, zawory hydrantowe ścienne, prądownice, itp.). Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe dzielą się na instalacje zewnętrzne do gaszenia pożarów na zewnątrz chronionych obiektów, w terenie otwartym oraz instalacje wewnętrzne do gaszenia pożarów wewnątrz chronionych obiektów.

systemy hydrantowe

Nowoczesny zakład produkcyjny

Posiadany przez nas profesjonalny, w pełni zautomatyzowany zakład produkcji zlokalizowany w Suwałkach pozwala na wykonanie prefabrykatu rurowego niezbędnego do szybkiego montażu instalacji na obiekcie.

GM Sprinkler to ponad 16 lat tradycji i budowania marki w Polsce i Europie środkowej.

Firma GM SPRINKLER została utworzona jako kontynuacja wieloletniego doświadczenia do 1990 roku firm PROBST w Niemczech i od 1999 roku PROTASIEWICZ w Polsce. Jako firma rodzinna powstała w maju 2005 roku, opierając swoją działalność na wodnych instalacjach tryskaczowych. Od 2009 roku jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce gazowych instalacji gaśniczych FIKE, a od 2011 również SEVO Europe. W 2011 roku nawiązaliśmy współpracę w zakresie wysokociśnieniowej mgły wodnej Danfoss-Semco, stając się dystrybutorem tego systemu w Polsce.

Wdrożyliśmy system zarządzania ISO 9001:2015, a także zapewnienia jakości według Dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE potwierdzone certyfikatami wydanymiprzez TÜV. Wysoki standard wykonywanych usług potwierdza członkostwo w NFPA. Siedziba oraz biuro techniczno – projektowe zlokalizowane są w Warszawie przy ul. Przydrożnej 1. Posiadany przez nas profesjonalny, w pełni zautomatyzowany zakład produkcji zlokalizowany w Suwałkach pozwala na wykonanie prefabrykatu rurowego niezbędnego do szybkiego montażu instalacji na obiekcie.

Najnowsze wiadomości firmy GM SPRINKLER