Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Jest nam miło poinformować, że rozpoczęliśmy 2 etap remontu Instytutu Techniki Cieplnej, w którym projektujemy instalacje wysokociśnieniowej mgły wodnej. Cieszymy się, ze mamy swój wkład w miejsce w którym prowadzone są prace badawcze, rozwojowe i dydaktyczne.