Gazowe instalacje gaśnicze mają swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie woda lub jej roztwory mogą spowodować straty porównywalne z działaniem ognia lub nawet większe. Wartością firmy są m.in. dane umieszczone na serwerze, czy w archiwum. W miejscach takich zaleca się stosowanie gaśniczych instalacji gazowych zapewniających skuteczność gaszenia oraz ochronę przed skutkami pożaru.

Proponowane przez nas systemy zaliczane są do czystych środków gaśniczych, o działaniu uzależnionym od rodzaju środka gaśniczego. Są to środki, które zyskały uznanie na całym świecie, a wśród nich można wyróżnić: FM 200, ProInert, Novec i inne.

FM200

Gazowa instalacja gaśnicza FM200 oparta jest na wykorzystaniu środka gaśniczego o działaniu umożliwiającym skuteczne i szybkie odbieranie energii z pożaru oraz ostateczne przerwanie procesu spalania, nie redukując przy tym stężenia tlenu w powietrzu. W związku z tym nie stanowi zagrożenia dla życia ludzi.

FM200 jest jednym z najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych środków gaśniczych polecanym w obiektach wymagających szczególnej ochrony, tj. muzea, serwerownie, rozdzielnie elektryczne, archiwa czy biblioteki. Systemy oparte na gazie FM200, są z powodzeniem stosowane na całym świecie, już od ponad 40 lat.

System gaśniczy FM200 FIKE oferowany przez firmę GM Sprinkler bazuje na niskociśnieniowych instalacjach ze zbiornikami, w których ciśnienie robocze nie przekracza 25 bar. Tak zbudowany system pozwala skutecznie chronić pomieszczenia przy minimalnych kosztach jego dostosowania do wymogów.

Skontaktuj się z nami, porozmawiajmy o ochronie przeciwpożarowej.

Przygotowujemy projekty, wykonujemy instalacje i prowadzimy serwis. Specjalizujemy się w wielu rodzajach zabezpieczeń przeciwpożarowych, w zależności od rodzaju zabezpieczanego obiektu.

Menu