Gazowe instalacje gaśnicze mają swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie woda lub jej roztwory mogą spowodować straty porównywalne z działaniem ognia lub nawet większe. Wartością firmy są m.in. dane umieszczone na serwerze, czy w archiwum. W miejscach takich zaleca się stosowanie gaśniczych instalacji gazowych zapewniających skuteczność gaszenia oraz ochronę przed skutkami pożaru.

Proponowane przez nas systemy zaliczane są do czystych środków gaśniczych, o działaniu uzależnionym od rodzaju środka gaśniczego. Są to środki, które zyskały uznanie na całym świecie, a wśród nich można wyróżnić: FM 200, ProInert, Novec i inne.

FM200

Gazowa instalacja gaśnicza FM200 oparta jest na wykorzystaniu środka gaśniczego o działaniu umożliwiającym skuteczne i szybkie odbieranie energii z pożaru oraz ostateczne przerwanie procesu spalania, nie redukując przy tym stężenia tlenu w powietrzu. W związku z tym nie stanowi zagrożenia dla życia ludzi.

FM200 jest jednym z najskuteczniejszych i najczęściej stosowanych środków gaśniczych polecanym w obiektach wymagających szczególnej ochrony, tj. muzea, serwerownie, rozdzielnie elektryczne, archiwa czy biblioteki. Systemy oparte na gazie FM200, są z powodzeniem stosowane na całym świecie, już od ponad 40 lat.

System gaśniczy FM200 FIKE oferowany przez firmę GM Sprinkler bazuje na niskociśnieniowych instalacjach ze zbiornikami, w których ciśnienie robocze nie przekracza 25 bar. Tak zbudowany system pozwala skutecznie chronić pomieszczenia przy minimalnych kosztach jego dostosowania do wymogów.

Proinert

Jest przedstawicielem inert-gazów, które działają objętościowo, poprzez obniżenie stężenia tlenu przy wykorzystaniu mieszaniny gazów powszechnie występujących w atmosferze. Fakt ten jest najlepszym dowodem, braku jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

O wyższości systemu gaśniczego PROINERT firmy FIKE świadczą przede wszystkich zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwalające uzyskać stały wypływ środka gaśniczego bez zbędnych skoków ciśnienia. Opatentowany zawór spustowy gwarantuje stałe ciśnienie w rurarzu wynoszące 42 bary.

Rozwiązania te eliminują konieczność stosowania wysokociśnieniowych rur rozprowadzających dając przy tym możliwość wydłużenia tras tranzytowych gazu oraz gwarantując równomierne uwolnienie gazu do przestrzeni chronionej w wyznaczonym czasie.

System PROINERT w wersji IG-01, IG-55, IG-100 oraz IG-541 jest uznawany za jeden z najlepszych gazowych środków gaśniczych na świecie. Jest w pełni aprobowany przez światowe organizacje odpowiadające za bezpieczeństwo ludzi i środowiska m.in. takie jak: UL, FM, LPCB, ISO, NFPA, CNBOP.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (FM200) istnieje  obowiązek rejestracji przeciwpożarowego urządzenia gaśniczego opartego o gaz z tej grupy. Obowiązkowi rejestracji nie podlegają środki gaśnicze na gazy obojętne oraz na gaz Novec1230.

Novec

Środek gaśniczy o nazwie handlowej Novec1230, jest jednym z najbardziej zaawansowanych zamienników halonów na rynku gazowych systemów gaśniczych. Charakteryzuje się zwiększoną skutecznością oraz bezpieczeństwem dla ludzi i środowiska. Zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0), a potencjał efektu cieplarnianego jest równy jeden (GWP=1). Ogromną zaletą gazu Novec jest minimalny czas rozpadu w atmosferze, który wynosi zaledwie 5 dni, co plasuje go w czołówce czystych środków gaśniczych przyjaznych środowisku. Ponadto zaawansowane badania naukowe dowodzą, że środek gaśniczy Novec nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi przebywających w chronionym pomieszczeniu.

Brak jakichkolwiek ubocznych produktów rozpadu środka gaśniczego, dodatkowo przemawia za bezpieczeństwem urządzeń i ludzi w atmosferze gaśniczej. Gaz po wyładowaniu nie pozostawia żadnych osadów, nie powoduje korozji, nie przewodzi elektryczności, ponadto jest całkowicie bezbarwny, a więc nie powoduje ograniczenia widoczności.

Skontaktuj się z nami, porozmawiajmy o ochronie przeciwpożarowej.

Przygotowujemy projekty, wykonujemy instalacje i prowadzimy serwis. Specjalizujemy się w wielu rodzajach zabezpieczeń przeciwpożarowych, w zależności od rodzaju zabezpieczanego obiektu.