Systemy tryskaczowe

Najbardziej popularnymi Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi są instalacje wodne. Główną grupą takich instalacji są systemy tryskaczowe. W pełni zautomatyzowane, pozwalające na szybkie wykrywanie oraz gaszenie pożaru bezpośrednio w miejscu jego występowania.

Na instalację składają się zintegrowane w sieci przewodów, tryskacze, stanowiska kontrolno-alarmowe, pompownia oraz zbiornik zapasu wody.

Mechanizm działania instalacji polega na wykryciu pożaru przez tryskacze – dysze z termoczułymi ampułkami, które pod wpływem wzrastającej temperatury pękają, umożliwiając wypływ wody, znajdującej się w instalacji, bezpośrednio nad źródłem ognia. Poprzez spadek ciśnienia w rurociągach następuje otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego i tym samym załączenie pompy tryskaczowej. Dzięki podłączeniu instalacji do monitoringu sygnał o pożarze przesyłany jest do obsługi obiektu oraz PSP w celu przeprowadzenia dalszej akcji ratunkowej.

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe można podzielić na trzy kategorie:

  • Systemy mokre, w których całość instalacji wypełniona jest wodą. Znajdują one zastosowanie w pomieszczeniach o dodatniej temperaturze (np. centra handlowe, hotele, hale magazynowe, pomieszczenia biurowe.
  • Systemy suche, w których rurociągi powyżej stanowiska kontrolno-alarmowego wypełnione są sprzężonym powietrzem lub azotem.  Stosowane w pomieszczeniach o ujemnych temperaturach (np. chłodnie, mroźnie, parkingi podziemne).
  • Wstępnie sterowane instalacje suche, czyli systemy, w których sygnał o pożarze przesyłany jest z centralki podłączonej do tryskaczy podwójnych bezpieczeństwa. Gaszenie pożaru następuje w przypadku jednoczesnego zadziałania obydwu mechanizmów, co pozwala na wyeliminowanie błędnego zadziałania. Znajdują one zastosowanie w pomieszczeniach, w których istnieje potrzeba zminimalizowania wystąpienia przypadkowego zalania (serwerownie, archiwa z dokumentami, biblioteki, itp.)

Instalacje zalewowo-zraszaczowe, w przeciwieństwie do instalacji tryskaczowych, wyposażone są w otwarte dysze, dzięki którym, w przypadku pożaru, następuje natychmiastowe zadziałanie systemu.

Rozróżnia się kilka rodzajów sterowania, w tym hydrauliczny, pneumatyczny, elektryczny oraz wstępnego reagowania, stosowane w zależności od chronionego obiektu. Istnieje również możliwość ręcznego załączenia/wyłączenia systemu w celu uniknięcia niepotrzebnych zniszczeń.

Systemy zraszaczowe stosowane są do chłodzenia urządzeń technologicznych, zbiorników oraz gaszenia pomieszczeń, gdzie istnieje prawdopodobieństwo szybkiego rozwoju pożaru, np. rafinerie, transformatory, lakiernie, spalarnie odpadów, zbiorniki cieczy palnych.

Skontaktuj się z nami, porozmawiajmy o ochronie przeciwpożarowej.

Przygotowujemy projekty, wykonujemy instalacje i prowadzimy serwis. Specjalizujemy się w wielu rodzajach zabezpieczeń przeciwpożarowych, w zależności od rodzaju zabezpieczanego obiektu.