Gaszenie mgłą wodną

Rynek zabezpieczeń przeciwpożarowych jest rozwojowy i nie znosi próżni. Stosowane systemy tryskaczowe bardzo często poprzez działanie wody mogą spowodować większe szkody, niż te spowodowane przez ogień. Zastosowanie instalacji gazowych w wielu obiektach wiąże się z zapewnieniem szczelności i zaprojektowaniem takiej instalacji by zabezpieczyła całą kubaturę chronionego pomieszczenia, co może wiązać się z wysokimi kosztami. Bardzo często też system przeciwpożarowy musi być dyskretny lub umiejscowiony w ciasnych pomieszczeniach, oddalonych od pomieszczenia pompowni bardzo daleko. Wszystko to sprawia, że żadne z konwencjonalnych zabezpieczeń nie jest idealne.

System Wysokociśnieniowej Mgły Wodnej – Water mist to rozwiązanie innowacyjne i przełomowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Water Mist

Umiejscowienie dysz w pobliżu zagrożonych obszarów pozwala zgasić pożar, obniżając temperaturę nim zdąży się rozprzestrzenić. Stanowi to wielką zaletę w przypadku zastosowań przemysłowych, gdy należy schłodzić sprzęt oraz uniknąć przestojów i skoków temperatur. System pozwala osiągnąć te cele bez potrzeby zamykania lub separowania obszarów objętych ochroną. Krople wody są tak drobne, że nie powodują praktycznie żadnych zniszczeń na bezcennych przedmiotach, co jest kluczowym czynnikiem przy ochronie budynków o wartości architektonicznej lub historycznej, bibliotek i archiwów, które wykluczają użycie nadmiernej ilości wody czy środków chemicznych.

Mgła wodna i systemy mgłowe to dobra alternatywą w sytuacjach, gdzie inne systemy gaśnicze się nie sprawdzają. Jej zaletą w przypadku specjalnych zastosowań jest możliwość dyskretnego umiejscowienia małych rurek. System mgły wodnej nie wymaga szczelnych pomieszczeń i może zostać zamontowany w najbardziej skomplikowanych konstrukcjach i ciasnych zakątkach.
Pozwala też na ewakuację ludzi z zagrożonych obszarów w trakcie działania systemu i prowadzenia akcji gaśniczej.

GM Sprinkler będąc dystrybutorem wysokociśnieniowej mgły wodnej firmy Danfoss Semco zapewni Państwu kompleksowe doradztwo, zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji Sem-Safe®

System mgły wodnej oferowany przez GM Sprinkler znajduje coraz szersze zastosowanie zarówno w obiektach przemysłowych jak i budynkach użyteczności publicznej. Minimalizacja szkód wyrządzanych w trakcie działania systemów gaśniczych a co za tym idzie kosztów stanowi poważny argument przemawiający za wykorzystaniem mgły wodnej.

Jeśli chodzi o budynki wysokościowe zalety mgły wodnej wykorzystywane są przy symulacjach dymowych CFD, uzyskując odstępstwa od przepisów pożarowych i obniżając klasy odporności ogniowej elementów budynku.

Co więcej wysokociśnieniowa technologia pozwala stosować jeden zestaw pompowy gwarantujący ciśnienie na dyszy mgłowej na piętrze 20, 30 czy 40 budynku, bez dodatkowych pompowni pośrednich. Wraz z niewielkim zbiornikiem wody ogranicza się cenną w tego typu budynkach przestrzeń, a odpowiednio dobrane zawory strefowe pozwalają chronić wszystkie występujące aplikacje – biurowe, usługowe, garażowe czy serwerowe.

Skontaktuj się z nami, porozmawiajmy o ochronie przeciwpożarowej.

Przygotowujemy projekty, wykonujemy instalacje i prowadzimy serwis. Specjalizujemy się w wielu rodzajach zabezpieczeń przeciwpożarowych, w zależności od rodzaju zabezpieczanego obiektu.