Systemy hydrantowe

Instalacje hydrantowe składają się głównie z urządzeń zabezpieczających dostawę wody gaśniczej (zbiorniki wodne, instalacje wodociągowe, sieci wodne przemysłowe lub specjalne sieci przeciwpożarowe, itp.) oraz z urządzeń i instalacji dystrybucyjnych (hydranty nadziemne i podziemne, szafki hydrantowe, węże tłoczne, zawory hydrantowe ścienne, prądownice, itp.). Hydrantowe instalacje przeciwpożarowe dzielą się na instalacje zewnętrzne do gaszenia pożarów na zewnątrz chronionych obiektów, w terenie otwartym oraz instalacje wewnętrzne do gaszenia pożarów wewnątrz chronionych obiektów.

Zadaniem instalacji hydrantowej jest dostarczenie wystarczającej ilości wody do prowadzenia akcji gaśniczej. System zasilający hydranty dostarcza wodę gaśniczą we wszystkie miejsca w taki sposób, by cała powierzchnia budynku mogła być skutecznie gaszona. Umieszczone w odpowiednich miejscach zawory zabezpieczone szafkami hydrantowymi posiadają przyłącza umożliwiające podłączenie węży gaśniczych znajdujących się w zestawie. Instalacja hydrantowa musi być zasilana wodą o odpowiednich parametrach, w tym właściwym przepływie i ciśnieniu.

Skontaktuj się z nami, porozmawiajmy o ochronie przeciwpożarowej.

Przygotowujemy projekty, wykonujemy instalacje i prowadzimy serwis. Specjalizujemy się w wielu rodzajach zabezpieczeń przeciwpożarowych, w zależności od rodzaju zabezpieczanego obiektu.